English / فارسی


 

 

  كانون انجمنهاي صنفي
 

هسته خودكفائي  تحقيقاتي
 

  شركت تحقيقاتي
 


  تحقيقات و آموزش
 

 سايتهاي مرتبط


  کارخانجات

 

 

 

 

         
    تاريخچه      

 

بر اساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، حداقل 10 كارفرما كه در يك رشته خاص فعاليت دارند مي توانند براي دفاع از حقوق مشروع و قانوني خود تشكيل انجمن صنفي بدهند. 

در اين راستا تا كنون 18 انجمن صنفي توسط كارخانه هاي آرد در سراسر كشور تشكيل شده است .  اين انجمنها براي دستيابي به موقعيت بهتر و هماهنگي در سطح ملي اقدام به تشكيل كانون انجمنهاي صنفي صنايع آرد ايران  نموده اند .

 

 

  آدرس: تهران-ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهائی شمالی-خیابان صائب تبریزی غربی -پلاک 2  

Tel : (+98 - 21)  88046675 - 88046687 
 Fax :
(+98 - 21 )  88047511